Národný Park Jozani

Les Jozani je známy pre svoje opice druhu Red Colobus (guereza červená), ktoré sú endemické pre Zanzibar. Asi pred 10 rokmi sa opice považovali za ohrozené vyhynutím, ale tento trend sa odvtedy obrátil kvôli ochranárskemu projektu. Existuje asi 6000 opíc tohto druhu žijúcich v lese Jozani.

Les Jozani má niekoľko biotopov. Patria medzí ne: bažínatý les, večné zelena húština – takzvaný buš, mangrovníkový les. Z voľne žijúcich živočíchov stretnete tu, červené opice Red Colobus, čierne opice, bušne prasiatka, niekoľko druhov antilop, chameleónov a veľa vtákov. Opica Red Colobus je známa aj ako Kirkov červený colobus, pomenovaný po sirovi Johnovi Kirkovi, britskom rezidentovi Zanzibaru, ktorý naňho prvýkrát upozornil zoologickú obec.
Po návšteve Jozani sa dostanete k Pete-Jozani Mangrove Boardwalk, ktorá prechádza cez koralovú vegetáciu, mangrovníkový les a cez potok. Prejdete mangrovníkovým lesom, ktorý je mimoriadne dôležitý pre ekosystém Zanzibaru, poskytuje biotop pre ryby, kraby, mnoho jašteríc, hadov a vtákov. Tiež zabraňuje pobrežnej erózii.
Les Jozani sa nachádza 38 km juhovýchodne od Stone Town. V roku 1995 bol zriadený projekt ochrany zátoky Jozani Chwaka Bay, ktorá chráni najväčšiu zostávajúcu oblasť pralesa ktorý v minulosti pokrýval Zanzibar.
PLANET ZANZIBAR