Ľutujeme, projekt je dočasné zastavený. Ponúkame odpredaj celého projektu. V prípade záujmu kontaktujte nás.

Predstavenie projektu

Pre tých, ktorí preferujú menšie objekty alebo výhradne a časovo neobmedzené vlastníctvo luxusných víl sme pripravili špeciálnu ponuku s názvom Planet Zanzibar 2.

Chcete rýchlo a bezpečne zhodnotiť svoj investičný kapitál? Investujte ho do nehnuteľnosti na Zanzibare. Ponúkame na predaj 4 samostatné vily s rozlohou 100 m 2 priamo na pobreží Indického oceánu.

Lokalita projektu

 • Pongwe Kigomani, Zanzibar – Tanzánia, Východná Afrika
 • medzinárodné letisko a pristav
  vo vzdialenosti 45 km
 • letecké spojenie z Viedne, Bratislavy,
  Prahy a hlavných európskych miest 7 dní v týždni
 • priemerné ročné teploty 24 – 32°
 • teplota vody na pobreží v mesiacoch
  december – apríl 30 – 34°C
 • high season – 10 mesiacov v roku

Pre každého vlastníka

 • Tanzánijské a Zanzibarské zákony povoľujú 100% vlastníctvo nehnuteľnosti pre cudzincov
 • nadobúdací doklad a certifikát o vlastníctve nehnuteľnosti
 • neobmedzený čas a voliteľne obdobie v priebehu roka pre vlastne využite vily
 • možnosť zapojenia do “hotelového programu” a prenájmu vily s výnosom min. 20% p. a.
 • služby hotelového personálu vrátane ochrany objektu, upratovania a možnosti stravovania priamo v areáli rezortu.
 • výhľad na oceán a priamy prístup na pláž z každej vily
Villa typ A
Villa typ B
Villa typ A
Villa typ B

Financovanie projektu

Základná cena za zariadenú vilu je 159 000.- EUR. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu vo forme 3 splátok nasledovne:

 1. splátka vo výške 35% z kúpnej ceny vily oproti podpisu Zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami 2. splátka vo výške 35% z kúpnej ceny vily po dokončení hrubej stavby. 3. splátka vo výške 30% z kúpnej ceny vily, ktora predstavuje celkové finančné vysporiadanie nákladov na základe vykonaných prác a dodávok po dokončení a odovzdaní stavby objednávateľovi. Zhotoviteľovi vzniká právo požadovať úhradu dňom podpísania protokolu o odovzdaní  a prevzatí diela. Objednávateľ je povinný zhotovené práce prevziať a zaplatiť zvyšnú sumu do 14 dní od odovzdania prác.

Dostupnosť

Dostupnosť

PLANET ZANZIBAR